fbpx

Fitness- dynamiczny stan (system) poszukiwań dobrego samopoczucia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej (dla jednostki) sprawności fizycznej- poprzez różnorodne formy ruchowe dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym samym bierze znaczną odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu.

Aerobik- wg encyklopedii onet- popularna nazwa ćwiczeń gimnastyczno-tanecznych wykonywanych grupowo przy rytmicznej muzyce. Wywodzi się z ćwiczeń gimnastycznych, opracowanych przez lekarza amerykańskiego K. Coopera dla kosmonautów. Spopularyzowany w Kalifornii na początku lat 80. Przez aktorkę J.Fondę. Ważne zjawisko kultury masowej końca XX w.

Rekreacja- różnorakie formy aktywności, podejmowane poza obowiązkami zawodowymi, domowymi i społecznymi dla odpoczynku, pomnażania zdrowia, rozrywki i samodoskonalenia.

Trening zdrowotny (Drabik 1996)- trwający przez całe życie proces najczęściej samodzielnego kierowania utrzymaniem i/lub poprawą zdrowia oraz hamowania procesów inwolucyjnych poprzez aktywność fizyczną w zakresie obciążenia niemal wyłącznie w tych celach zalecanym i polegający na nie sportowym współzawodnictwie, ale przede wszystkim na ,,zmaganiu samym z sobą’’.